Sales Danışmanlık Markalara Eğitim Veriyor
Sales Danışmanlık Markalara Eğitim Veriyor

Şanlıurfa’da 2015 yılında kurulan, Emlak, Satış, Tele Marketing, İnsan Kaynakları, Personel Analiz Raporu, Diksion ve Yönetim Danışmanlığı konularında eğitim veren Sales Danışmanlık sektördeki başarısını sürdürüyor.

Personel Analiz Eğitimden Görüntüler

Sales Danışmanlık Genel Müdürü Müfit Leblebicioğlu ve profesyonel teknik ekibi tarafından kentteki önemli markaların personeline eğitimler veriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Müfit Leblebicioğlu, verdikleri tüm hizmetlerde üzerinde durdukları en önemli noktanın teori uygulamaların birleştirilmesi ve çalışanların ülke şartlarına uyarlanarak aktarmasının sağlanması olduğunu bildirdi. 

Leblebicioğlu hizmetleriyle ilgili şu bilgileri verdi;

Emlak Pazarlama Eğitimi

Emlak pazarlama ofislerine sistem kurulumu öncesi verilen eğitimdir. Eğitim sonrası ofislerin tam teşekküllü birer satış ofisi haline dönüştürür.

Satış Pazarlama Eğitimi

Bu eğitimin temel amacı, sizlere satış ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, satış hakkındaki temel süreçleri öğenmektir.

Personel Analiz Eğitimden Görüntüler

SATIŞ PAZARLAMANIN ÖNEMİ

Günümüzde yapılan satış ve pazarlamanın doğru bir şekilde yapılabilmesi için satış ve pazarlama eğitimlerinin mutlak süratle alınması gerektiğinin gelişigüzel satışın günümüz şartlarında bir anlam taşımadığını hep birlikte günlük yaşamda karşılaşıyoruz;

Satış Pazarlama doğuştan gelen bir yetenek değil öğrenilmesi gereken ve eğitimlerle deneyimlerle  çıkılan uzun bir yoldur;Günümüzde bir çok satış pazarlama eğitmenlerinin çok fazla slayt kullanması doğal olarak anlatım tarzı olmaması eğitim alan kurum personellerinin anlaşılmamasına yol açmaktadır;Satış pazarlama tecrübe, farkındalık yaratma, karşımızdaki müşterinin ne istediğini bilmektir

Personel Analiz Eğitimden Görüntüler

İnsan Kaynakları Eğitimi

Önemi ve büyüklüğü ne olursa olsun, firmaları oluşturan en önemli unsur: İnsan! İnsan kaynakları, firmaların en önemli departmanlarından birisi haline geliyor ve bu departmanın kalite seviyesi bir firmanın geleceği hakkında artık doğrudan etkin rol oynuyor. İnsan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olarak çalıştığınız firmaya maksimum katkı sağlayabilmeniz için sizi Sales Danışmanlık’a bekliyoruz.

Personel Analiz Eğitimden Görüntüler

Tele Marketing Eğitimi

Günümüz rekabetçi ortamında bütün şirketler birçok iletişim kanallarına kullanmaktadırlar. Telefon hala eski ve en yaygın kullanılan iletişim araçlarından birisidir. Telefonda müşterilerine en iyi şekilde iletişim kurabilmek ve bunu satışa dönüştürebilmek için nelerin yapılması gerektiği hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Sales Danışmanlık hizmetinizdedir. 

Yönetim Danışmanlığı

Her şirketine kendine has zorlukları ve birbirinden farklı hedefleri olduğu için, biz her müşterimiz için özel çözümler üretiyoruz. Bağımsız ve bakış açısıyla yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştiriyor, müşterilerimizle beraber çalışarak onların hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak güvenilir yöntemler bulmayı amaçlıyoruz.

Personel Analiz Eğitimden Görüntüler

İletişim ve Motivasyon Eğitimi.

İletişim, gönderici ve alıcı konumdaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için çevresindekilerle iletişime geçer. Ayrıca ruhsal – bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim oldukça gereklidir. Toplumsal kanun ve kuralları işletebilmek için iletişim şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan halkadır.

Personel Analiz Eğitimden Görüntüler

Personel Analiz Raporu

Personel Profil Analizi, genellikle davranış profili olarak tanımlanır, bireylerin iş ortamında sergiledikleri güçlü yönleri ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır ve herhangi bir eleştiride bulunmaksızın, size bireyin davranışlarıyla ilgili bir profil sunlar.

Diksiyon eğitimi.

Sales Danışmanlık, kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini, bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini, topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesini, sesbilim açsından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini, bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini, bireyin beden dilini etkili bir biçimde kullanabilmesini, bireyn beden dilini etkili bicinde kullanabilmesini sağlamayı amaçlayan Diksiyon eğitimi sunar.